Allergi-information
                                                                      

Allergi-information om E-plantor

Det frågas ofta efter växter som är bra för allergikänsliga personer. Det är inte lätt att ge ett entydigt svar på om en växt är allergivänlig eller inte - allergiker kan reagera på helt skilda egenskaper såsom pollen, doft m m. Det saknas dessutom erfarenheter och kliniska försök för många växtslag.

En genomgång avseende allergivänlighet har gjorts av de växtslag som ingår i E-plant-
sortimentet. För flera växtslag behövs mer information innan någon kommentar kan göras. Dessa har i listan nedan lämnats utan kommentarer. Listan kommer att kompletteras efterhand som ytterligare information är tillgänglig.

Senaste datum för uppdatering: 2003-05-15
Källor
* Eva Jansson och Ann-Britt Sörensson: Grönare liv för allergiker. Nr 156 i serien Stad & Land från Movium
* Mona Wembling, Institutionen för landskapsplanering, Alnarp

Lövfällande buskar och träd
Acer, diverse arter av lönn - förmodligen ok
Alnus, diverse arter av al - al är mycket pollenalstrande
Amelanchier, diverse arter av häggmispel - ok
Aronia, diverse arter och sorter av aronia - ok

Carpinus betulus, avenbok - alstrar ganska mycket pollen
Cercidiphyllum japonicum, katsura -
Chaenomeles japonica, liten rosenkvitten -
Cornus sanguinea, skogskornell -
Cotoneaster, oxbär -
Crataegus intricata, amerikansk hagtorn - ok

Euonymus europaeus, benved - ok

Forsythia - ok, dock ej inomhus
Frangula alnus, brakved -
Fraxinus excelsior, ask -

Lonicera, olika arter och sorter av try - ok

Malus, olika apelarter - ok

Philadelphus coronarius 'Finn' E, doftschersmin - ev. för stark doft
Populus, olika sorter av poppel - alstrar mycket pollen
Potentilla fruticosa, olika sorter av ölandstok
Prunus avium, fågelbär - ok
Prunus cerasifera, körsbärsplommon - ok
Prunus grayana fk Göteborg E, pärlhägg - har betydligt mildare doft än vanlig hägg (Prunus padus)
Prunus padus, arter och sorter av hägg - ur pollensynpunkt ok, men mycket stark doft
Prunus pumila var. depressa E, sandkörsbär - ok
Prunus spinosa, slån - ok
Prunus virginiana, virginianahägg - betydligt mildare doft än vanlig hägg (Prunus padus)
Pterocarya fraxinifolia, kaukasisk vingnöt -

Quercus robur, ek - alstrar mycket pollen

Rosa, olika arter av vildrosor - ok

Salix repens, krypvide - Salix alstrar mycket pollen, osäkert om de krypande är bättre
Sorbaria sorbifolia, rönnspirea -
Sorbus, olika arter och sorter av oxel och rönn - ok
Spiraea betulifolia, björkspirea - ej bra ur allergisynpunkt
Spiraea x cinerea 'Grefsheim' E, norsk brudspirea - ej bra ur allergisynpunkt, doftar dessutom starkt
Spiraea japonica 'Little Princess' E, dvärgpraktspirea - ej bra ur allergisynpunkt
Spiraea nipponica, girlandspirea - ej bra ur allergisynpunkt
Symphoricarpos, arter och sorter av snöbär - ok
Syringa josikaea ‘Oden' E, ungersk syren - ok om den ej planteras i stora mängder
Syringa vulgaris f. alba fk Veberöd E, vit syren - har relativt stark doft, blomningstiden är dock ganska kort

Viburnum opulus, olika arter och sorter av olvon

Weigela florida 'Korea' E, rosenprakttry - ok

Klängväxter
Aristolochia, pipranka - ok
Clematis, sorter av klematis - ok, bör dock ej planteras nära fönster så att pollen kommer in i huset, en bit ut i trädgården är ok.

Barrväxter
Juniperus communis, diverse sorter av enar - ok